Development Center

DEVELOPMENT CENTER (DC)
- ośrodek rozwoju dla pracowników
 
O wartości i rozwoju firmy decydują ludzie ją tworzący. Najcenniejszym zasobem w każdej organizacji są pracownicy. To ich lojalność, uzdolnienia, rozumienie i współgranie z misją firmy świadczą o sukcesie.
Z doświadczenia wiemy, że w świecie biznesu, profesjonalne Doradztwo Personalne jest pierwszym i jednym z najważniejszych przystanków na drodze do sukcesu. Dlatego też chętnie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem.


Development Center - jest to sprawdzona metoda badania kompetencji pracowników na określonym stanowisku pracy. Polega ona na przeprowadzeniu wywiadu standaryzowanego, ustrukturalizowanego z kandydatem, rozwiązaniu testów z zakresu umiejętności oraz przeprowadzeniu zestawu ćwiczeń symulacyjnych (indywidualnych i grupowych), podczas których wyszkoleni obserwatorzy notują i oceniają sposób radzenia sobie z zadaniami postawionymi przed uczestnikami zajęć. Sposób postępowania uczestników w tych sytuacjach ujawnia ich umiejętności interpersonalne, podstawowe strategie intelektualne oraz przekonania i wartości, którymi kierują się  w swojej pracy. Ośrodki rozwoju stanowią świetne źródło prognoz potencjału ludzkiego.

Główne cele DC:
- Ocena podstawowych kompetencji na danym stanowisku.
- Obserwacja zachowań w sytuacjach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych.
- Zgromadzenie kompleksowych informacji z różnych źródeł – maksymalna trafność wyników.
  
 
 
Założenia badania DC:
 
1. Zachowanie jest najważniejsze: człowiek będzie w przyszłości zachowywał się tak jak w przeszłości.
 
2. Poszczególne kryteria u kandydatów są oceniane przy pomocy zróżnicowanych technik.
 
3. Większość ćwiczeń ma formę symulacji zadań lub sytuacji, które występują w środowisku zawodowym.
 
4. Ćwiczenia będą przeprowadzane w grupie, co pozwala zaobserwować pracę kandydata i jego zdolność do współpracy z innymi ludźmi.
 
5. Kandydaci są obserwowani przez obserwatorów (asesorów) co pozwala na zobiektywizowanie oceny.